Belastingreglement houdende vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor het dienstjaar 2020 worden 755 gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80