Belastingreglement op bank- en financieringsinstellingen

Deze belasting wordt ten behoeve van de gemeente geheven op bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten. Voor de toepassing wordt elke bank-, financierings-, kredietinstelling of spaarkas die op het grondgebied is gevestigd belast indien ze toegankelijk is voor het cliënteel. Hetzelfde geldt voor de éénmanszaken, zelfs als ze maar een nevenberoep uitmaken voor de exploitant, de agentschappen en bijkantoren en de geldautomaten.

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80