Belastingreglement op de exploitatie van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen

Deze belasting wordt gevestigd op de als hinderlijk beschouwde inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, evenals op de inrichtingen die vallen onder de toepassing van Hoofdstuk II van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor zover deze geëxploiteerd wordt in het kader van een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming.

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België