Belastingreglement op het begraven van het lijk of de as van personen vreemd aan de gemeente

Deze belasting wordt ten behoeve van de gemeente geheven op het begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen van een lijk of de as van personen welke overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente en die, op het ogenblik van hun overlijden, niet in haar bevolkingsregister of vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België