Belastingreglement op het bewonersparkeren

De belasting geldt voor het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners.

Mobiliteit
Politiezone Noord
Natascha De Cuyper, intergemeentelijke verkeersconsulent
Christiaan Pallemansstraat 57
2950 Kapellen
België
03 660 09 43