Belastingreglement op het openen of veranderen van vergunningsplichtige hinderlijke inrichtingen

Deze belasting wordt geheven op het openen van de als hinderlijk ingedeelde inrichtingen, alsmede op de daaraan gebrachte veranderingen, wanneer daarvoor een nieuwe vergunning vereist is. De belasting is verschuldigd door de vergunninghouder.

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België