Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone

De belasting geldt voor het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.
De belasting is maar verschuldigd indien er langer geparkeerd wordt dan toegestaan. Ook als de parkeerschijf niet correct gebruikt wordt, is de belasting verschuldigd.

Mobiliteit
Politiezone Noord
Natascha De Cuyper, intergemeentelijke verkeersconsulent
Christiaan Pallemansstraat 57
2950 Kapellen
België
03 660 09 43