Belastingreglement op openbare dancings

Deze belasting wordt geheven ten laste van de personen of instellingen die openbare dancings uitbaten in plaatsen waar het publiek toegelaten wordt. Als openbare dancings worden beschouwd, de plaatsen of de lokalen waar wekelijks één of meer dagen openbare danspartijen worden ingericht en waar het publiek toegelaten wordt.

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80