Belastingreglement op private kringen

Deze belasting wordt gevestigd op de inrichtingen waar de mogelijkheid geboden wordt om dranken te gebruiken en waarvan de toegang afhankelijk gesteld is van het vervullen van zekere formaliteiten of voorbehouden is voor zekere personen. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de exploitant en in bijkomende orde door de eigenaar. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80