Aanverwante overheden

Bekendmakingen van aanverwante overheden of diensten

 

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 18/12/2020

Naar aanleiding van de positieve evolutie in de epidemiologische situatie en de realiteit op het terrein heft gouverneur Cathy Berx de provinciale politieverordening op betreffende de mond-neusmaskerplicht op

Concreet betekent dit dat er na opheffing van de provinciale politieverordening geen mond-neusmaskerplicht meer geldt in volgende omstandigheden:

  • In alle openbare gebouwen, uitgezonderd de gerechtsgebouwen (verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van gerechtsgebouwen expliciet opgenomen in het MB)
  • In de omgeving van onderwijsinstellingen
  • Tijdens burgerlijke huwelijken
  • Tijdens statische betogingen

De plaatsen waar de mond-neusmaskerplicht wel nog van kracht zijn kan u terugvinden in artikel 25 van het M.B. van 28 oktober 2020 (info covid website).
 

Bekendmaking Agentschap voor Natuur en Bos - Natuurinspectie

Gepubliceerd 10/06/2021

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Deze kleurcode wordt per provincie bepaald en gepubliceerd door Natuur en Bos en kan onder andere via natuurenbos.be geraadpleegd worden. Dit besluit inzake veiligheidsmaatregelen houdt in dat alle boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden (tijdelijk) een bijkomende bevoegdheid krijgen en ter zake kunnen optreden.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 18/12/2020

Intrekking captatieverbod van de gouverneur.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 02/12/2020

De politieverordening van de gouverneur van 1 december 2020 waarmee de politieverordening van 9 november 2020 met betrekking tot het verbod op kerstmarkten en evenementen wordt opgeheven. 
De politieverordening van de gouverneur van 1 december 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 (verplichting mondneusmasker) op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 15/10/2020

Naar aanleiding van zichtbare afname van blauwalggroei op de kanalen in onze provincie werden er verschillende stalen genomen door De Vlaamse Waterweg. Het microscopisch onderzoek van de stalen toont aan dat het microcystine gehalte (blauwalgen) laag genoeg is waardoor het niet langer noodzakelijk is om het geldende verbod, om in de drijflaag van blauwalgen en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor het drenken van vee in de provincie Antwerpen, te behouden. Om deze reden wordt het besluit van de gouverneur van 5 september 2020 opgeheven. De gouverneur vaardigde hiervoor een nieuw politiebesluit dd. 15 oktober 2020 uit.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 9/10/2020

Het nieuwe politiebesluit van de gouverneur in verband met seizoenarbeid in de provincie Antwerpen is van kracht. Het vorige politiebesluit van de gouverneur betreffende seizoenarbeiders, genomen op 26 augustus 2020, wordt opgeheven.

Bekendmaking coördinatiecommissie van de Vlaamse overheid

Gepubliceerd 16/09/2020

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Bekendmaking Agentschap Zorg en Gezondheid 

Gepubliceerd op 26/07/2019

In de Gentse kanaalzone werd een legionella-uitbraak vastgesteld met dodelijke slachtoffers. De besmettingsbron van deze uitbraak werd gelinkt aan een koeltoren in de buurt. Omwille van het potentieel legionellarisico van open koeltorensystemen wil het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de aandacht vestigen op de bestaande regelgeving om de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen. Download de informatiebrief.

 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60