Subsidiereglement voor verenigingen behoudens sport- en jeugdverenigingen

Het bestuur geeft aan erkende verenigingen een jaarlijkse subsidie. Deze subsidie wordt opgesplitst in een basissubsidie en een werkingssubsidie. De subsidie wordt toegekend volgens de normen en voorwaarden die opgenomen werden in dit subsidiereglement.