Gemeenteraad/Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is.
De raad stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen vast, keurt de gemeentelijke budgetten en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de afhankelijke besturen, zoals de Politiezone Noord en de kerkraden.
De gemeenteraad is tevens de raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De gemeenteraad bestaat uit 25 raadsleden, waaronder de burgemeester en 5 schepenen. De algemeen directeur staat de gemeenteraad bij en maakt het verslag op.
De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. Deze worden in de besloten zitting behandeld.
De gemeenteraad vergadert telkens op de 4e maandag van de maand om 20u00 in de raadzaal van het gemeentehuis, uitgezonderd de maand juli.

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
09:00-12:00
13:30-16:00
09:00-12:00
13:30-16:00
09:00-12:00
09:00-12:00
Gesloten
Gesloten
13 april gesloten

Zittingen 2020

 • 27 januari 2020
 • 17 februari 2020
 • 23 maart 2020 geannuleerd wegens Coronacrisis
 • 27 april 2020
 • 25 mei 2020
 • 22 juni 2020
 • Geen zitting in juli
 • 24 augustus 2020
 • 28 september 2020
 • 26 oktober 2020
 • 23 november 2020
 • 14 december 2020

Ga naar het overzicht