Breek De Stilte VZW

Breek De Stilte VZW
2940 Stabroek
  • Steun voor integratie en opvang van jongeren en volwassenen met autisme.
  • Begeleiding en ruggensteun voor ouders en familieleden.
  • De media constant bewust maken van een samenleving met ‘mensen met autisme’.
  • Een dagverblijf en bezigheidstehuis met specifieke werking voor mensen met autisme.
  • Vorming en opleiding van begeleiders.
  • Werkgroep: professionelen, ouders en anderen bestuderen samen welke acties nog ondernomen kunnen worden voor een aangepaste woonvorm voor jong volwassenen met een autisme spectrum stoornis.