Budget

De concrete doelstellingen voor het dienstjaar 2019 staan vermeld in het document Budget 2019. Je vindt hier zowel het budget terug van de gemeente als van het OCMW. Deze opsplitsing zal blijven daar het boekhoudkundig gaat om 2 aparte entiteiten.

Aanpassingen aan het budget tijdens het dienstjaar worden hier eveneens gepubliceerd.

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80