Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Projectinformatie

Nuttig info over het project. Deze pagina zal regelmatig met nieuwe info geüpdatet worden.

Vorderingen

 

Voor Platanenlaan:

 

Nieuwe vorderingen:

- Asfaltering onderlaag eerste deel Platanenlaan en Dennenlaan op 5 december (als de weersomstandigheden het toelaten). Op 2 en 3 december wordt fundering klaargemaakt.

- Vanaf 10 december verdere opbraak laatste deel Platanenlaan tot aan Olmenlaan (Olmenlaan blijft bereikbaar). 

 

Oude vorderingen: 

- Vanaf  maandag 9 september 2019 start de opbraak de Platanenlaan, deel tussen Kastanjelaan en Dennenlaan en van de Dennenlaan (kruispunt Berkenlaan niet inbegrepen). 

- De aannemer ligt voor op de planning. Aanleg riolering in Platanenlaan (vanaf Wilgenlaan) is reeds gevorderd tot aan kruispunt met Kastanjelaan en kan het volgende deel van de weg vroeger dan gepland opgebroken worden. 

- Vanaf 13 november: verdere opbraak van Platanenlaan (van kruispunt met Dennenlaan tot voor kruispunt met Populierenlaan). Parkeerverbod van toepassing. Er wordt gewerkt onder voorbehoud van weersomstandigheden. 

 

- Bewoners worden eerstdaags per bewonersbericht geïnformeerd over het rooien van de bomen en  het maken van proefsleuven, dit zal begin december starten.

- Pidpa start met het verplaatsen en aanpassen van hun leidingen op 28/11/2018. De werken worden uitgevoerd door aannemer Jansen NV. Wegens het weerverlet werden deze werken verlengd tot 31 mei 2019.

- De andere nutsfirma’s starten medio december met het aanleggen van nieuwe leidingen. Dit zal +/- 5 maanden in beslag nemen.

- Informatievergadering/infomarkt ging door op donderdag 13/6 van 17u00 tot 19u30. Locatie:  Witvenlokaal, Witvenstraat 57 te Hoevenen. Bewonersbrief. Link naar infomarkt gegevens.

- Rioleringswerken starten dinsdag 9 augustus 2019 tot februari 2020. Naar aanleiding hiervan wordt het kruispunt Lindenlaan/Beukenlaan tijdelijk afgesloten tot en met donderdag 31 december 2020.

- Regeling afvalinzameling: van zodra de afvalophaler de woning niet meer kan bereiken (vanaf 9 augustus), moeten de bewoners hun vuilbakken op de eerstvolgende bereikbare hoek plaatsen/terug ophalen.

Ophaalplaatsen afval Platanenlaan/Wilgenlaan (betrokken deel):

platanenlaan2

 

 Voor Beukenlaan:

- De nutsfirma’s zijn eind november klaar met het aanleggen van de hoofdleidingen. De overkoppelingen per woning zullen eind januari voor de verschillende nuts maatschappijen klaar zijn.

- De aannemer start in februari 2019 met rioleringswerken. De algemene informatievergadering voor de bewoners zal doorgaan op 17/01/2019. De bewoners worden via een bewonersbericht hiervoor uitgenodigd. - In februari 2019 start de aannemer met de opbraak van de weg en de rioleringswerken in de Beukenlaan. De infovergadering voor de bewoners ging door op donderdag 17 januari 2019 om 19u00 in basisschool De Rekke (ingang via Kerkstraat) in HoevenenUitnodiging. Link naar de infobrochure infovergadering.

- Gestart met fase 1 op 25/02/2019 aan Witvenstraat, kruispunt opnieuw beschikbaar voor verkeer. Rioleringswerken worden verdergezet in Beukenlaan.

- Afwerken van de voetpaden vanaf 6 augustus 2019. 

- Afvalophaling verloopt terug normaal. 

- Afwerking asfalteringswerken: plaatsen toplaag op 19+20 september 2019. 

Algemene info


Startmoment voorbereidende werken Pidpa, Eandis en Telenet in Beukenlaan

In de week van 24 september werd er gestart met het rooien van de bomen in de Beukenlaan.

Hierop volgen nutswerken: waterleiding, elektriciteit en kabeldistributie. Deze werken situeren zich voornamelijk in de berm en zullen tot eind november 2018 duren.

Aansluitend verschuiven deze werken naar de Platanenlaan waar deze aanpassingen ± 5 maanden zullen duren.

 

Planning weg- en rioleringswerken Beukenlaan

Eind 2018 of begin 2019 zal de aannemer, in opdracht van de gemeente Stabroek, starten met de opbraak van de weg en de rioleringswerken in de Beukenlaan. De aannemer wordt eerstdaags gegund, vervolgens kan een overleg ingepland worden om de exacte startdatum te bespreken.

Voor de start van de werken ontvangen alle buurtbewoners nog een uitnodiging voor een infoavond. Tijdens de infoavond zullen we u nog uitgebreid informeren over de timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie. De riolerings- en wegenwerken in de Beukenlaan duren vermoedelijk 8 maanden. De weg wordt na de aanleg van de riolering hersteld in bestaande toestand. Op locaties waar bomen gerooid werden, worden er na de werken nieuwe bomen geplant.

 

Verdere planning

Na de aanleg van de Beukenlaan wordt de Platanenlaan en de Wilgenlaan (tot aan huisnummer 9) onder handen genomen. Afgesloten wordt met Dennenlaan. De volledige duur van deze werken wordt geschat op ±10 maanden.

 

 

Contact

Bewoners met vragen over dit project, kunnen alle werkdagen tussen 8u00 en 19u00 terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be.

Men kan ook contact opnemen met de dienst gemeentewerken, 03 210 11 40 of mail naar gemeentewerken@stabroek.be.

 

Binnenkort (als de rioleringswerken gestart zijn) kan men het projectdossier volgen op de Aquafin website. Geef in de zoekopdracht het projectdossier in (=STB3014) of zoek op straatnaam en gemeente.

Hier vind je ook nuttige info met betrekking tot afkoppeling en minder hinder maatregelen.

 

Infoartikel uit het gemeenteblad 2018/4


AANVERWANTE INFO


Zoeken