Facturatie

Facturatievoorwaarden gemeentebestuur Stabroek

Werken/leveringen/aankopen uitgevoerd voor de gemeente moeten gefactureerd worden aan gemeentebestuur Stabroek, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek.

Op alle facturen steeds het BTW-nummer (BE 0207.537.834) vermelden. Het gemeentebestuur is BTW-plichtig voor volgende activiteiten:

 • Alle werken in verband met riolering.

 • Alle werken in onroerende staat.

 • Aankopen in en leveringen uit andere lidstaten binnen of buiten de Europese Unie.

Digitale facturen gemeentebestuur

Digitale facturen (liefst pdf-formaat) mogen verstuurd worden naar facturen@stabroek.be. Het gemeentebestuur is eveneens officieel ontvanger van e-facturen via Peppol.

Facturatievoorwaarden OCMW Stabroek

Werken/leveringen/aankopen uitgevoerd voor het OCMW moeten gefactureerd worden aan OCMW Stabroek, Kerkstraat 35, 2940 Stabroek, ondernemingsnummer BE 0212.172.850.

Het OCMW is niet BTW-plichtig. 

Digitale facturen OCMW Stabroek

Digitale facturen (liefst pdf-formaat) mogen verstuurd worden naar facturen@ocmwstabroek.be 

Algemene vermeldingen op je factuur

 • Het woord 'factuur'.

 • Datum en volgnummer van factuur.

 • De identiteit van jouw onderneming: naam, adres van maatschappelijke zetel, het BTW-nummer en het nummer van jouw bankrekening. 

 • De identiteit van jouw klant: naam, adres en (indien van toepassing) zijn BTW-nummer. In dit geval dus het gemeentebestuur Stabroek, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek of het OCMW Stabroek, Kerkstraat 35, 2940 Stabroek.

 • Factuur opmaken per bestelbon met vermelding van ons bestelbonnummer.

 • Bestellingen stipt uitvoeren zoals vermeld op de bestelbon.

 • Prijs (in voorkomend geval gesplitst per handeling of voorwerp wanneer verschillende btw-tarieven van toepassing zijn).

 • Het percentage en het bedrag van de verschuldigde btw (eventueel per tarief).

 • Eventueel de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de gefactureerde niet aan de btw onderworpen is.

 •  Het vermelden van jouw algemene voorwaarden op de factuur is niet verplicht, maar je doet er toch goed aan ze mee op te nemen op de achterzijde.

 • Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80