Projecten

Projectsubsidies worden toegekend als stimulans voor de realisatie van een project of het inrichten van een buitengewone jeugdactiviteit. Onder een project of buitengewone jeugdactiviteit wordt verstaan, elke welomschreven activiteit:

  • groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten met de jeugd in de vrije tijd
  • onder educatieve begeleiding
  • met een openbaar karakter
  • beperkt in tijd en ruimte
  • en met goed omlijnde doelstellingen

Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Stabroek en moet Stabroekse jongeren tussen 3 en 25 jaar als voornaamste doelpubliek hebben.
!!! Fuiven, welke benaming er ook aan gegeven wordt, en reistrips zijn uitgesloten. !!!

De details vind je in het reglement.

  • reglement
  • aanvraagformulier deel 1 en deel 2