Indirecte belasting op de ontgravingen

Deze belasting wordt ten behoeve van de gemeente geheven op elke ontgraving. De belasting is verschuldigd door degene die om de ontgraving verzoekt.

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België