Indirecte gemeentebelasting op het ophalen van sluikstorten

Er wordt een indirecte gemeentebelasting gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is. De belasting is verschuldigd door de persoon of personen die gestort heeft/hebben.

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België