Informatie voor Ondernemers

Ga naar

Steunmaatregelen overheid bij openbare werken

Openbare werken kunnen het normaal verloop van een handelszaak belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Om eventuele moeilijkheden tijdelijk op te vangen worden door de overheden verschillende maatregelen aangeboden.

Je kan uiteraard ook advies vragen aan uw boekhouder, financiële instelling of verbondsorganisatie.

Hinderpremie - Sluitingspremie

Via het GIPOD platform wordt de hinderpremie afgestemd op de openbare werken in een straat. Elke ondernemer die gevestigd is in een straat waar openbare werken zullen uitgevoerd worden, krijgt van VLAIO automatisch een uitnodiging over de verdere handelingen die ze moeten ondernemen om de hinderpremie te ontvangen.

Voor meer informatie over de hinderpremie en wat in aanmerking komt, kan je terecht op  www.vlaio.be/hinderpremie

Opgelet!

Dit betekent wel dat je de KBO-gegevens van je onderneming up-to-date moet houden om deze uitnodiging automatisch te ontvangen! De hinderpremie is gedigitaliseerde dienstverlening. Dit betekent dat de Vlaamse overheid gebruikt maakt van de gegevens van jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Om je rechten uit te oefenen op deze premie (en andere) is het dus belangrijk dat jouw KBO-gegevens 100% correct zijn. Je kan zelf een aantal belangrijke gegevens gratis aanpassen in de KBO. Dit is mogelijk via de tool My Enterprise. Door je aan te melden met jouw elektronische identiteitskaart, token of mobiele app, kan je zelf enkele gegevens snel aanpassen (adres, contact, benaming, bankrekening, enzovoort). Zo ben je zeker dat jouw ondernemingsgegevens altijd juist zijn geregistreerd, en ook publiek zo gekend zijn.

Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen (Vlaio)

Het agentschap informeert je over subsidies en financiering  en geeft je advies.

Uitstel van betaling RSZ-bijdrage

Werkgevers die getroffen worden door wegenwerken kunnen in geval van overmacht een uitstel van betaling bekomen voor de storting van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ.

Verder inlichting kan je opvragen FOD sociale zekerheid

Vrijstelling van sociale bijdragen

Getroffen zelfstandigen kunnen vrijstelling vragen om de sociale zekerheidsbijdragen te betalen.  Meer info bij Vlaio.

Links opzetten

Heb je een eigen website? Wil je voor je bezoekers-klanten een link plaatsen naar stabroekmobiel om ze op de hoogte te brengen van de werken voor je deur? 

Gebruik onderstaande mogelijkheden.

De banner voor het opzetten van links is beschikbaar in 2 afmetingen: een vierkant formaat van 230px op 230px en een liggend formaat van 459px op 111px. Je kan deze uiteraard ook nog bijsnijden.
Deze banner kan je gebruiken om de link op je website naar Stabroekmobiel grafisch op te maken. Plaats de link naar https://www.stabroek.be/mobiel

banner mobiel 110x110 banner mobiel 255x53


Logo's opslaan:

> klik met je rechtermuisknop op de illustratie
> kies 'figuur opslaan als' ('save image as')
> selecteer een map op je pc
> bewaar ('save')