JES werking jaaroverzicht 2020

  • 13 januari 2020

JES werking jaaroverzicht 2020

Hier is het vakantieaanbod voor klein en groot. Volop sporten, spelen en creatief bezig zijn. Bekijk dus snel door deze kalender en pak er een fluostift bij. De BKO, sportdienst en jeugddienst bieden tijdens de verschillende vakanties opvang, grabbelpas, speelpleinwerking, sportkampen en swap voor de tieners.

Contact

Jeugdcentrum
Kerkstraat 37
2940 Hoevenen
België
03 660 14 44/45