Burgerzaken

De dienst bevolking en de dienst burgerlijke stand vormen samen de dienst burgerzaken. Als burger kom je met deze dienst het meest in contact.

Op deze dienst kan je terecht voor adreswijzigingen, identiteitskaarten, rijbewijzen, geboorte, huwelijk, echtscheiding, …

Bij vreemdelingenzaken (na afspraak) melden niet-Belgen zich aan voor hun verblijfsvoorwaarden. 

Ook het strafregister vind je hier.  In het strafregister wordt de informatie over je veroordelingen en minnelijke schikkingen van de rechtbanken bijgehouden. Hier kan je steeds een uittreksel van aanvragen.

De dienst burgerzaken is ook belast met het beheer van de begraafplaatsen. Dit is het toepassen van de verschillende procedures, voorzien in het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (aanvragen concessies, naamplaatjes, rouwkamer, ontruiming na de wettelijke grafrust, verwaarlozing en andere klachten).

Je dient voor alle dienstverlening een afspraak te maken.

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België