Sociale financiële steun

Jaarlijks wordt er een financiële steun toegekend aan mindervaliden met een beperkt inkomen die thuis wonen en voor de personen die de zorg op zich nemen.

Er bestaan 4 verschillende toelages:

 • Sociaal medische toelage: een toelage voor mensen met een beperking die thuis wonen (dus niet in een instelling).
 • Tewerkstellingstoelage: een toelage voor mensen met een beperking die thuis wonen en zijn tewerkgesteld bij sociale economische initiatieven.
 • Thuisverzorgingstoelage: een toelage voor de persoon die de zorg op zich neemt van een persoon met een beperking.
 • Restafvaltoelage: een toelage voor mensen die ten gevolge van een ziekte of een handicap extra afval hebben (incontinentie, chronische wondverzorging, sondevoeding, nierdialyse, …)

Doelgroep

Inwoners van Stabroek, met een handicap.

Voorwaarden

Sociaal-medische toelage

 • 21 jaar of ouder zijn
 • thuis verblijven (dus niet in een instelling)
 • op 1 september minstens gedurende 2 jaar ingeschreven zijn in Stabroek
 • een erkende handicap hebben
 • een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben dat niet hoger ligt dan € 24.300,00, te verhogen met € 2.430,00 voor elke persoon ten laste.
  Echtgenoten en wettelijk samenwonende partners worden niet aanzien als persoon ten laste.
 • de som van de kadastrale inkomens van uw onroerende goederen in eigendom en/of huur is NIET hoger dan € 1.500,00 (niet-geïndexeerd bedrag).

 Thuisverzorgingstoelage

 • thuis verblijven (dus niet in een instelling)
 • een inwonende persoon hebben die de zorg voor u op zich neemt
 • op 1 september minstens gedurende 2 jaar ingeschreven zijn in Stabroek
 • een erkende handicap hebben
 • de verzorger heeft een gezamenlijk belastbaar inkomen dat niet hoger ligt dan € 24.300,00, te verhogen met € 2.430,00 voor elke persoon ten laste.
  Echtgenoten en wettelijk samenwonende partners worden niet aanzien als persoon ten laste.
 • de som van de kadastrale inkomens van de onroerende goederen van de verzorger in eigendom en/of huur is NIET hoger dan € 1.500,00 (niet-geïndexeerd bedrag).

 Tewerkstellingstoelage

 • 21 jaar of ouder zijn
 • op 1 september minstens gedurende 2 jaar ingeschreven zijn in Stabroek
 • een erkende handicap hebben
 • tewerkgesteld zijn in een zgn. sociale economie initiatief, 01/09 van het jaar van aanvraag.

Huisvuiltoelage

 • op 1 september minstens gedurende 2 jaar ingeschreven zijn in Stabroek
 • omwille van een medische of therapeutische reden grote hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben (incontinentie, chronische wondverzorging,…). Uit het medisch attest, geldig tot 31/12/2019, moet blijken dat het gaat om een langdurige behandeling van langer dan 3 maanden

Procedure

De aanvraagperiode voor deze financiële steun start  jaarlijks in augustus en kent een einde begin oktober.

Mensen die het jaar voordien recht hadden, krijgen per post een nieuw aanvraagformulier opgestuurd.

Een aanvraag kan gedaan worden bij de deskundige senioren en welzijn.

Bedrag

€ 150,00/jaar/premie (met uitzondering van huisvuiltoelage = € 50,00)

Nodig

 • Aanslagbiljet (welk aanslagjaar  wordt jaarlijks kenbaar gemaakt)
 • Kadastraal inkomen
 • Attest van handicap
 • Attest van tewerkstelling (indien van toepassing)

Contact

Sociale dienst
Sociaal huis
Kerkstraat 35
2940 Stabroek
België