Cultuur

De gemeentelijke cultuurdienst vormt in eerste instantie de schakel tussen het socio-culturele leven in Stabroek en het gemeentebestuur.  In deze functie wordt nauw samengewerkt met de cultuurraad.

De cultuurdienst staat in voor:

  • Voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van het lokaal cultuurbeleid
  • Ondersteuning van de cultuurraad (en haar werkgroepen)
  • Contact en aanspreekpunt voor socio-culturele verenigingen
  • Het organiseren van culturele evenementen en gemeenschapsvormende projecten

Contact

Cultuurdienst en toerisme
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België