Projectsubsidie cultuur

Stabroekse culturele verenigingen of inwoners van Stabroek kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de realisatie van socio-culturele projecten met een openbaar karakter. Op die manier wil het lokaal bestuur de organisatie van experimentele-, uitzonderlijke-, vernieuwende- of creatieve projecten van inwoners en verenigingen stimuleren. 

Op alle publicaties van het project moet het logo van het lokaal bestuur Stabroek worden vermeld, voorafgegaan door de vermelding 'met de steun van'. 

Wie kan de aanvraag doen?

 • Erkende Stabroek culturele verenigingen, ook samenwerkingsverbanden tussen verschillende verenigingen. 
 • Inwoners van Stabroek of een feitelijke vereniging van Stabroekse inwoners. 

Waarvoor kan je een aanvraag doen? 

 • Voor de organisatie van een evenement dat afwijkt van de dagelijkse werking van de vereniging
 • Eenmalige activiteiten met een gemeenschapsvormende karakter 

Verplichtend: de activiteit dienst plaats te vinden op het grondgebied van Stabroek. 

Welke kosten komen in aanmerking:

 • Huurgelden voor infrastructuur
 • Promotiekosten
 • Verzekering
 • Uitkoopsommen (gages) 
 • Huur van technisch materiaal

Hoeveel bedraagt de projectsubsidie? 

 • Verenigingen: 50% van de in aanmerking genomen kosten van een project met een maximum van 1500 euro 
 • Inwoners: van de in aanmerking genomen kosten wordt het verlies gedragen tot een maximum van 750 euro 

Hoe vraag ik projectsubsidie aan? 

 • Minstens 4 maanden voor de projectdatum of start van het project
 • Via de cultuurdienst
 • Met volgende documenten: projectbeschrijving, gedetailleerde raming van inkomsten en uitgaven en promotieplan. 
Op termijn zal de aanvraag kunnen verlopen via het subsidieloket. 

 

Wat is de verdere procedure?

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvraag na inwinnen van advies bij de cultuurraad.

 • Verenigingen kunnen 50% van het toegezegde bedrag voor aanvang van het project ontvangen. Het restbedrag volgt na voorlegging en goedkeuring van de afrekeningsstaat.
 • Inwoners kunnen voor hun project tot 2 maanden na afloop de afrekeningsstaat voorleggen om het tekort aan te tonen en de omvang van de tussenkomst in het verlies te bepalen. 

Gemeenteraad 29 augustus 2016 - projectsubsidiereglement cultuur

Contact

Vrije tijd
Sociaal huis
Kerkstraat 35/37
2940 Stabroek
België