Zomerwerking van BKO, jeugddienst en sportdienst

  • 23 april 2020

Achter de schermen werken wij door aan de zomerwerking: buitenschoolse opvang, speelpleinen, grabbelpas, swap, sportkampen, …

Momenteel is het nog te vroeg om een juiste inschatting te kunnen maken van de maatregelen die dan nog zullen gelden in de strijd tegen het corona-virus.

Daarom stellen we de communicatie over het aanbod en de inschrijvingsdata uit tot een later te bepalen datum. 

Als we samen nog even volhouden dan kunnen we de verspreiding terugdringen.